Fjernvarmens rolle i energisystemet

Publisert 14. feb. 2014

NVE har nettopp sendt ut sin rapport om Fjernvarmens rolle i energiforsyningen, utført av Norsk Energi og Thema Consulting Group.

Den konkluderer blant annet med at fjernvarmen spiller en viktig, men liten rolle i det norske energisystemet, og at fjernvarme har størst betydning for forsyningssikkerheten i de store byene. Studien vil bli presentert på seminarer i ulike sammenhenger  fremover, også for vår bransje etter hvert. Last ned rapporten her.

Kilde: Norsk Fjernvarme.